ARO (1): Nieuwsaggregatie 'Hoe NOS op 3 vooral nieuws reproduceert'

Hoewel de focus op deze blog natuurlijk ligt op ons eigen onderzoek, schrijven we ook over ander onderzoek dat relevant is in ons probleemgebied. Die posts verschijnen in de serie "Ander Relevant Onderzoek" (ARO).Op zich is het 'probleem', waar het 'Dit Wordt Het Nieuws project' aan gewijd is, van alle tijden. Het is echter een probleem, dat het afgelopen decennium steeds actueler en relevanter geworden. De oorzaken daarvan liggen bij een aantal ontwikkelingen. De voornaamste van die ontwikkelingen zijn de blijvende bezuinigingen en inkrimpingen van redacties, waardoor "minder journalisten meer nieuws moeten maken" (Nick Davies, 2008). Een andere is, dat nieuwsorganisaties steeds meer cross-mediaal gaan werken en naast hun krant, televisienieuws- of radionieuwsprogramma's, ook een nieuwswebsite onderhouden. Die laatste is vaak minimaal bemenst, maar moet toch een eigen rol in de nieuwsvoorziening vervullen.

Informatiesubsidie en nieuwsagregatie als gevolg
De veronderstelling van onder andere Nick Davies, Justin Lewis en collegae en Hijmans en collegae is dat dit leidt tot grotere afhankelijkheid van informatiesubsidie in de vorm van persberichten van derden, PR, of zoals Nick Davies het soms ook noemt: propaganda. Een andere, en voor journalisten wellicht vertrouwdere, methode om met beperkte capapciteit om te gaan is het lenen van nieuws (hele berichten of losse feiten) van andere nieuwsmedia, ook wel nieuwsaggregatie genoemd.

NOS op 3
Van nieuwsaggregatie wordt soms veel kwaad gesproken, maar de ene is de andere niet. Hoe dat bij voorbeeld bij de webredactie van NOS op 3 in de praktijk werkt, werd mooi onderzocht door Jan-Willem van der Mijde. Hij laat overtuigend zien welke vormen van aggregatie er zijn en dat het veel te kort door de bocht is, om deze allemaal op een hoop als 'nieuwskanibalisme' weg te zetten. De webredactie vann NOS op 3 blijkt ander nieuws vaak als bron te gebruiken om eigen nieuwsoverzichten te schrijven op basis van meerdere (media-) bronnen en in mindere mate eigen nieuwsgaring. Uiteraard spelen de producties van andere NOS-redacties daarbij een belangrijke ondersteunende rol. Lees daarover vooral het uitgebreide artikel op De Nieuwe Reporter.