Journalistic Capital

Het is lang geleden dat we iets posten op de onderzoeksblog. Belangrijkste reden is dat we in het kader van dit project nog geen nieuwe onderzoeskactiviteiten hebben verricht.

Maar helemaal niks doen we ook niet. We blogden lang geleden al over de onderzoeksbevindingen, maar nu is ook het (voorlopig) laatste onderzoeksartikel verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Communications. The European Journal of Communication. Nu nog alleen online (Ahead of Print), maar in Januari 2021 (ja echt, dan pas) in print in het eerste nummer van dat jaar.

De volledige titel:

Reconsidering churnalism: How news factors in corporate press releases influence how journalists treat these press releases after initial selection

En hier de link (pay wall). Voor een pdf-je stuur je een mailtje naar p.h.j.schafraad@uva.nl.

Voor de liefhebbers nog het abstract uit het artikel:

This study examines how news factors in press releases influence journalists’ decisions and the journalistic treatment of press release information after its initial selection for the news agenda: These journalists can transform press releases into a news story, which involves little journalistic capital investment, or use these releases for a unique news production, which requires significant journalistic capital investment. The data elicited from the content analysis show that the more profound the presence of certain news factors in press releases, the higher the chance that journalists will choose to invest their journalistic capital in these press releases. This result means that journalists will only invest journalistic capital in press releases that contain specific news factors.
Keywords: journalistic capitalpress releaseschurnalismgatekeepingnews valuesnews factorscontent analysis

Lekker bezig

Het artikel over 'corporate agenda building power' is vandaag officieel verschenen in Public Relations Review. De komende vijftig dagen gratis te downloaded, daarna helaas achter een pay wall. Dus downloaden die hap:

Volledige verwijzing: Schafraad, P, Van Zoonen, W. & Verhoeven, P (2016) The news value of Dutch corporate press releases as a predictor of corporate agenda building power. Public Relations Review 42 (3) 451-458.

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.11.014

Ook supertof: collega Jelle Boumans verdedigde onlangs zijn proefschrift over de rol van het ANP in de nieuwsvoorziening. Razend interessant. Zie hier een bespreking op De Nieuwe Reporter.

 

Nieuwe publicatie

In het academische tijdschrift Public Relations Review verschijnt binnenkort een artikel gebaseerd op de data van het Dit Wordt Het Nieuws project onder de titel The news value of Dutch corporate press releases as a predictor of corporate agenda building power. Hier alvast een link naar de online versie (pay wall)

PR-sector is helemaal niet blij met eroderende journalistiek

De volgende blogpost verscheen eerder deze week op De Nieuwe Reporter.


Na het verschijnen van het boek Flat Earth News (2008) en Gevaarlijk Spel (2011) is er op vele fronten gediscussieerd over de toenemende invloed van public relations op de inhoud van het nieuws. Zo ook op De Nieuwe Reporter. Stellingen en argumenten kwamen daarbij steevast uit de hoek van de journalistiek, of uit de wetenschappelijke discipline die de journalistiek bestudeert.

Churnalism
Het zorgpunt, dat door Flat Earth News auteur Nick Davies pakkend churnalism is genoemd, is dat door enerzijds krimpende redacties en aan de andere kant uitdijende en professionaliserende public relations sector, journalisten niet meer achter hun bureau wegkomen en afhankelijker worden van door PR-bureaus en woordvoerders toegestuurde kant en klare stukjes. Het gevolg daarvan is dat de journalistiek aan onafhankelijkheid inboet en aan diversiteit verliest.

De situatie verschilt tussen landen (in de Britse kranten werd meer invloed van PR aangetroffen dan in Nederlandse of Vlaamse) en ook tussen typen nieuws media (Regionale kranten hebben minder weerstand dan landelijke kranten).

Het gezichtspunt van de andere partij, de public relations professional, bleef in al die studies onbelicht. Ook in het debat hoorde je deze beroepsgroep nauwelijks. Het is daarom alleen al heel interessant om dat gezichtspunt ook eens te belichten. En dat is precies wat twee Britse onderzoekers deden. Dan Jackson en Kevin Moloney (Bournmouth University) publiceerden onlangs een studie (pay wall), in het tijdschrift Journalism Studies, waarin zij 28 PR professionals interviewden over hun verhouding tot de journalistiek en het churnalism fenomeen.


Drie visies
Een minderheid van de geïnterviewde PR professionals, ziet de veranderende machtsverhouding tussen PR en journalistiek als een gunstige ontwikkeling, of zelfs als teken dat zij hun werk zeer goed doen, blijkt uit het volgende citaat:

the biggest compliment you can get, form our perspective, because it shows the way we write is exactly what the papers are after the fact its 95% copied means wre making their lives 95% better than it was before they got our copy. It means they can move on to the next story.

Deze visie zou je de, min of meer verwachte, instrumentalistische visie vanuit de PR kunnen noemen. Maar een meerderheid van de geïnterviewde PR professionals heeft zowel professionele als persoonlijke bedenkingen bij het churnalism fenomeen.

Ethiek
Vanuit een persoonlijk perspectief, zien veel PR professionals heel goed het probleem van churnalism: het erodeert de onafhankelijke nieuwsgaring. En dus lopen ze tegen een ethisch dilemma aan: aan de enke kant bedienen ze graag hun opdrachtgevers met de gewenste media-aandacht, aan de andere kant zien ze ook het belang van een onafhankelijk en divers medialandschap.

Professionele bedenkingen
Een meerderheid van de geïnterviewde PR professionals ziet echter ook een ander bezwaar. Zij zien in het churnalism fenomeen een zwaard dat aan twee kanten snijdt. Het is immers niet enkel om de aandacht, dat zij journalisten proberen te verleiden gebruik te maken van hun informatie, of zelfs kant en klare teksten (ook wel: voorverpakt nieuws). De klant hoopt immers, doordat zijn informatie door een betrouwbaar instituut als de journalistiek in de openbaarheid wordt verspreid, ook mee te kunnen liften op die credibility van het journalistiek instituut. Maar met een bewust publiek, dat maar al te goed weet, dat de onafhankelijkheid van de journalistiek onder druk staat, is die gewenste credibility aan slijtage onderhevig. Op die manier verdwijnt een belangrijke meerwaarde van aandacht van de nieuwsmedia en valt een te invloedrijke PR-sector in haar eigen zwaard.

Gevolgtrekkingen
Het overgrote deel van de geïnterviewde PR professionals zit dus met een dubbel gevoel, of is überhaupt niet zo optimistisch over de, op het eerste gezicht, in hun voordeel veranderende machtsverhouding tussen PR en journalistiek. Het zou bijzonder de moeite waard zijn om ook eens Nederlandse PR professionals te bevragen over deze ontwikkeling. Te meer, omdat de verhouding tussen beide beroepsgroepen hier nog niet zo scheef is gegroeid, als aan de overkant van het Kanaal het geval schijnt te zijn. 

Events/update

Het is even stil geweest op de blog, maar hier een paar kleine updates:


  • We werken aan een vervolgstudie over de intermedierende rol van persbureaus tussen de corporate persberichten en de nieuwsagenda (wordt vervolgd)
  • We zijn heel blij het onderzoek te mogen presenteren op twee buitenlandse conferenties, namelijk 'Sleeping (with the) media', te Bled (Slovenie) in juli en de 'Fututure of Journalism' biënnale te Cardiff (UK) in September.
  • In juni presenteren we het onderzoek ook aan de leden van Logeion tijdens een middag over 'het persbericht.

Public Relations

Ook de dames en heren in de public relationssector pikken het onderzoeksrapport op, of althans, lezen er over. Communicatieonline.nl publiceerde gisteren een blogpost, gebaseerd op de samenvatting op persinnovatie.nl*

Update: Ook Linda Duits van Dieponderzoek wijdt een blog aan ons onderzoek.

*) de oplettende lezer constateert dat dit wel eens waar dan geen copy/paste journalistiek is, maar 'scoort' in de lichtste categorie van journalistieke investering (bewerken van persbericht zonder informatietoevoeging of brononderzoek).