ARO (2): "Dit is niet wat we hadden afgesproken"

Hoewel de focus op deze blog natuurlijk ligt op ons eigen onderzoek, schrijven we ook over ander onderzoek dat relevant is in ons probleemgebied. Die posts verschijnen in de serie "Ander Relevant Onderzoek" (ARO).
We hebben het hier op deze blog graag over persberichten die al dan niet worden overgeschreven, maar veelal resulteren in een nieuwsbericht. Van een totaal ander genre journalistiek is het interview. En hoewel de journalist daar altijd een leidende rol in speelt, is hij/zij ook daar lang niet altijd autonoom in. Niet zelden wordt er eerst onderhandeld, voordat het interview plaats vindt. Over die onderhandelingen, waarover wordt onderhandeld en wat daar de uitkomsten (en gevolgen!) van zijn schreven Piet Bakker en collega's van de Hogeschool Utrecht onlangs een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Journalism Practice.Lees vooral het artikel, of op z'n minst hun eigen blogpost. Data onderhandelen de onafhankelijkheid van de journalistiek onder druk kan zetten is geen verrassing, desalniettemin is een systematisch overzicht van hoe dat in de praktijk gaat zeer lezenswaardig.

Een mooi voorbeeld van waar dit in kan uitmonden is het openhartige verslag van zulke onderhandelingen door Kees Jongkind over zijn interview met Michael Boogert, in -ik meen- De Wereld Draait Door. De dopingbiecht van Boogert hing al een tijdje in de lucht, maar pas vlak van te voren werd Jongkind gebeld door het management van Boogert (net als NRC en de Telegraaf). Na onderhandeling vooraf, kon het interview plaatsvinden. Alles 'mocht' gevraagd worden. Uiteindelijk nam de NOS een anderhalfuur durend interview op, waarvan een half uur werd uitgezonden. Tijdens het interview werd er drie keer gestopt, zodat interviewer en geinterviewde even konden overleggen met hun respectievelijke medewerkers. In het interview vonden zo dus een aantal time outs plaats. Op deze wijze kon Michael Boogert z'n belangen beschermen en Kees Jongkind toch zoveel mogelijk onafhankelijke journalistiek bedrijven. Een bijzondere onderhandelingsuitkomst leek mij dat.

(met excuus voor het ontbreken van het linkje naar de uitzending waarin Jongkind verslag doet van zijn onderhandelingservaring).

Pytrik Schafraad