Journalisten over hun persberichtgebruik (1)


In de aanloop van de hoofdstudie van het project "Dit wordt het nieuws" interviewen we journalisten van uiteenlopende media over de rol van persberichten in hun werk. Daarbij richten we ons op (bureau-)redacteuren die daar ook daadwerkelijk mee te maken hebben in hun werk. De eerste serie interviews vond plaats in in de zomer en najaar van 2012 en richtte zich op de regiojournalistiek en landelijke onlinemedia. In het project zijn we voorlopig alleen geinteresseerd in binnenlands nieuws van algemene nieuwsmedia die voorzien in de dagelijkse nieuwsbehoefte. Journalisten van De Gelderlander, Brabants Dagblad, RTLnieuws (online), VK.nl en NOS.nl vertelden over hun dagelijkse omgang met persberichten.

Op het Etmaalvan de Communicatiewetenschap presenteerden we de eerste bevindingen van deze interviewstudie. Wat viel op in de verhalen en ervaringen van de journalisten en welke mechanismen zijn daarin te herkennen? Wanneer worden persberichten van derden nieuws?


Fig 1. Kenmerken van door redacteuren relevant genoemde persberichten

Kenmerken van persberichten
In de gesprekken met de journalisten kwam een scala aan voorbeelden van invalshoeken, onderwerpen, bronnen etc. naar voren die persberichten fit for news maken. De meesten ervan zullen de lezer niet onbekend voorkomen en worden ook gerapporteerd in ander onderzoek. In figuur 1 staan de kenmerken bij elkaar. Hoe groter weergegeven, hoe vaker ze genoemd zijn. We pikken er een paar uit.

Verhalen die een persoonlijk perspectief gegeven kunnen worden, of waarin andere menselijke aspecten uitgelicht kunnen worden, maken dikwijls dat journalisten persberichten, die  zonder zo’n invalshoek terzijde geschoven zou worden, toch oppakken. Dat geldt ook voor persberichten die zonder die invalshoek direct als PR of ‘verkapte reclame’ ter zijde geschoven zouden worden. Een persbericht over de open dag van een garagebedrijf is niet interessant, maar als dat ter ere van een tamelijk uniek jubileum is, willen we daar soms wel over schrijven, vertelt een regioverslaggever.

Bijna alle geïnterviewden houden goed in de gaten wat de persagentschappen in de aanbieding hebben. Anders gezegd, wat het ANP brengt heeft direct een streepje voor.
Het ook vaak genoemde ‘politieke besluiten’ is vooral afkomstig van regioverslaggevers. De wekelijkse of maandelijkse politieke besluitenlijst van de gemeenteraad is een belangrijke houvast bij het vullen van de krantenkolommen.


In verschillende bewoordingen wordt ook benadrukt, dat wat het eigen publiek interesseert een belangrijk selectiecriterium is. Voor de ene journalist betekent dat, dat persberichten die aansluiten bij de lokale actualiteit extra relevant zijn, voor de ander moeten de onderwerpen in persberichten aansluiten bij andere demografische gegevens zoals kerkelijkheid, opleidingsniveau, lifestyle en gezinssamenstelling.Fig 2. Kenmerken van persberichten die persberichten volgens journalisten ongeschikt maken voor nieuws

Wat de journalist niet blieft
In veel onderzoek ligt de nadruk op wat journalisten wel relevant vinden. Wij hebben, geïnspireerd door een klassieke studie naar nieuwsselectie (White, 1950), journalisten ook gevraagd wat zij meestal, of altijd subiet terzijde leggen, of via de delete-knop uit hun inbox verwijderen. Zie figuur 2.

Journalisten zijn niet gediend van persberichten die, in meer of mindere mate verkapte, reclame of marketingboodschappen bevatten. Ook viel op dat sommige geïnterviewden heel sceptisch staan tegenover persberichten waarin politieke besluiten geclaimd worden door een van de belanghebbenden, vaak een politieke partij. Het politieke besluit is wel relevant, maar de claim wordt door de kritische journalist vaak beleefd ter zijde gelegd.

Het vaakst genoemd zijn de persberichten van derden in het algemeen. Dat is in het kader van ons project natuurlijk een bijzondere bevinding. Die ‘derden’ zijn bijna altijd belanghebbenden en verdienen dus een gezond wantrouwen van de journalist. In de dagelijkse routine van verschillende media waarvan we medewerkers spraken komen die persberichten zelfs niet eens op het bureau van de redacteuren, hooguit op dat van specialisten, maar zelden bij bij voorbeeld de redacteuren van de nieuwssites van enkele landelijke media. Op basis van deze interviews lijken de nieuwsmedia dus een vrij gesloten bolwerk te vormen.

Factoren die waardering van kenmerken van persberichten veranderen.
We spraken medewerkers van heel verschillende media, zowel qua grootte, format, beleid, spreidingsgebied en doelgroep. Dit soort karaktertrekken bleken voor een belangrijk deel invloed te hebben op wat hun medewerkers rapporteerden over het gebruik van persberichten in de nieuwsproductie.

Zo ontbreekt het ANP als gatekeeper bij NRC.nl omdat NRC geen abonnement heeft op die persdienst en omdat NRC.nl zich o.a. via de onderwerpkeuze wil onderscheiden van andere nieuwssites. Met een kleine bemensing wordt er al snel gekozen voor algemene nieuwsvoorziening, grotendeels gebaseerd op de persdiensten. Streek-edities van regiokranten hebben soms een lage drempel voor ‘wat nieuws’ is omdat het aanbod klein is. ‘Er gebeurt hier soms gewoon niks’, meldt een regioverslaggever. En dan is een aankondiging van een kerkelijke activiteit soms al snel nieuws.

In het vervolgbericht meer over zulke algemeenheden in nieuwskeuzes en de rol van persberichten daarin.