'Dit wordt het nieuws' op Persinovatie.nl

Wie snel meer wil weten over ons onderzoeksproject klikt op deze link en leest het interview dat Olga Oost met mij deed over 'Dit Wordt Het Nieuws' voor Persinovatie.nl

Over welke elementen moet een persbericht beschikken om uit te groeien tot een journalistiek nieuwsverhaal? In zijn onderzoek naar de relatie tussen PR en journalistiek gaat dr. Pytrik Schafraad van de Universiteit van Amsterdam op zoek naar mogelijke patronen die kunnen verklaren waarom bepaalde persberichten worden opgepikt en overgenomen, terwijl andere slechts een aanzet zijn voor journalisten om een eigen verslag te schrijven.(meer).

Oh ja, we hadden Olga natuurlijk ons beeldmerk moeten sturen, bij deze nog:

Pytrik Schafraad