Steekproef 2: De nieuwsmedia


Een van de centrale vragen uit ons onderzoek is wat staat er eigenlijk in het nieuws, dat gebaseerd is op die persberichten? Daarom onderzochten we ook nieuwsberichten, uit de zelfde periode: 1 januari 2012 – 31 december 2012.

Steekproefbasis
We verzamelden alle nieuwsberichten die op de een of andere wijze gebaseerd zijn op onze verzameling persberichten. Als criterium daarvoor namen we (1) het nieuwsbericht moest op dezelfde dag, of binnen zes dagen na het persbericht verschenen zijn, en (2). Het nieuwsbericht moest ten minste (ook) het zelfde onderwerp bevatten als het persbericht.

Om praktische redenen besloten we het televisie- en radionieuws buiten beschouwing te laten. En omdat we ons richten op nieuws over grote ondernemingen, besloten we ook ons te beperken tot landelijke media.
Daarbij richten we ons op zowel krant als online-nieuws en op specialistische media, alsook algemene nieuwsmedia. In die laatste categorie proberen we ook de verschillende kleuren enigszins gelijkmatig aanwezig te laten zijn. Tenslotte dichten we de persbureaus een belangrijke rol toe.

Titels
Omdat we via de gebruikte databank Lexis Nexis niet konden beschikken over de persberichten van Novum, hebben we het ANP als representant van de persbureaus genomen.

Als nichemedium selecteerden online fd.nl en offline het Financieel Dagblad, omdat we verwachtten dat FinanciĆ«le nieuwsmedia bijzonder geĆÆnteresseerd zijn in gebeurtenissen rondom de bedrijven (uit de Elsevier top 500, 2012) die figureren in ons onderzoek.

Voor de algemene media selecteerde we de kranten De Volkskrant en De Telegraaf (2 grootste landelijke dagbladen). Online kozen we voor Nu.nl, Nos.nl, Telegraaf.nl en Volkskrant.nl. De beiden laatsten zijn de populaire evenknie van hun papieren familielid en Nu.nl en NOS.nl horen beiden tot de meest geraadpleegde online nieuwsmedia in Nederland.

De samenstelling van de uiteindelijke steekproef is als volgt:

Titel
FD
VK
Tel
ANP
FD.nl
VK.nl
Tel.nl
Nu.nl
NOS.nl
Aantal berichten
187
86
131
155
63
54
70
29
26


De complete steekproef bestaat dus uit 801 nieuwsberichten. De tabel laat ook al een eerste resultaatje zien:  Het Financieel Dagblad, het ANP en De Telegraaf hebben de grootste belangstelling getoond voor de persberichten van de 30 bedrijven in 2012.

Pytrik Schafraad