De hoeveelheid berichten die in de prullenbak beland


In de komende weken blogt onderzoek stagiair Roos Spitteler, die de data van het onderzoek gebruikt voor haar scriptie, regelmatig over de bevindingen van het onderzoek. Omdat ze niet de data over alle 30 bedrijven gebruikt, er ontbreken er nog 2, zijn dit tevens voorlopige bevindingen van het onderzoeks project. Dit is deel 1 in de serie voorlopige bevindingen.


De data-analyse is inmiddels in volle gang. Er moeten nog een aantal berichten worden gecodeerd, maar voor mijn scriptie ben ik al aan de gang gegaan met de berichten die er nu liggen.

In de prullenbak?
Allereerst kijk ik naar de frequentie van opvolging en wanneer persberichten opvolging krijgen in de media, hoe vaak dan. De eerste conclusie die hier valt te trekken is dat 28% van de persberichten enige opvolging in de media krijgt. Het merendeel van de persberichten belandt dus in de prullenbak van de journalist.


Dit percentage van opgevolgde berichten is een stuk hoger dan in de voorstudie van Anne Kroon. Uit haar onderzoek naar universitaire persberichten kwam naar voren maar liefst 90% van de persberichten werd genegeerd. Wat betreft nieuws over grote bedrijven is dat echter 72%. Journalisten lijken dus eerderr hun neus op te halen voor persberichten uit de wetenschap dan voor persberichten van bedrijven.

Dit is opvallend, de interesse voor wetenschappelijk nieuws is de afgelopen jaren namelijk erg gegroeid. Met name geneeskunde en gezondheidskwesties domineren in wetenschapskaternen. Nederlandse dagbladen besteden daarnaast ook veel aandacht aan sociaalwetenschappelijke onderwerpen.

Een beetje eigenaar
Echter, de journalistieke interesse voor universitaire persberichten blijft flink achter bij nieuws van bedrijven en over economische onderwerpen. Volgens sommigen komt dit doordat mensen gemakkelijk ‘een beetje eigenaar’ kunnen worden: men kan aandelen kopen. En wanneer je ‘een beetje eigenaar’ bent, dan wil je natuurlijk ook graag weten hoe het gaat met het bedrijf. De economische crisis heeft deze trend enorm in de hand gewerkt. De bedrijven uit dit sample zijn allen beursgenoteerd, men kan dus aandelen kopen. Daarnaast betreft het een steekproef uit de grootste bedrijven van Nederland. Deze bedrijven zijn zeer van belang voor de economie, de werkgelegenheid enzovoorts. Dit wordt ook ge├»llustreerd door de grote aandacht die de sluiting van de Ford fabriek in Gent kreeg, of de reorganisatie bij Post NL.

Directe invloed op publiek?
Nu wil ik absoluut niet beweren dat de wetenschap niet belangrijk genoeg is, maar nieuws uit de wetenschap heeft wel een minder directe consequentie. En mensen lezen nu eenmaal graag over iets wat invloed kan hebben op henzelf of hun omgeving, dat is althans een van de hypotheses uit de literatuur (pay wall) die we toetsen in een volgende blogpost.

Is 28% veel?
Bij dit resultaat komt, bij mij, wel direct de vraag op, of dit een zorgelijk resultaat is. Met andere woorden: is 28% veel? Natuurlijk, nog geen derde van de persberichten haalt de media, maar toch. Waar wetenschappelijk nieuws moet ‘vechten’ voor een plekje, lijken persberichten uit bedrijven maar liefst twee keer zo vaak weg te blijven uit die zelfde prullenbak onder het bureau van de redacteur.

Volgende keer ga ik in op welke factoren zorgen voor meer of minder opvolging in de media. 

photo credit: co-op 2 

Roos Spitteler